Witamy na stronie VAX!
Tradycyjne odkurzacze oddzielają cząsteczki kurzu wciągane przez strumień powietrza za pomocą filtrów. Najważniejszym z filtrów jest powszechnie znany worek w odkurzaczu. Powietrze przepływa przez pory w worku, a większe cząsteczki kurzu - zatrzymują się. Skuteczność oddzielania cząsteczek kurzu od powietrza w worku jest ograniczona, ponieważ powietrze, które przepływa przez worek chłodzi następnie silnik. Gdyby worek zatrzymywał zbyt wiele zanieczyszczeń (co się zdarza, gdy worek jest pełny) silnik odkurzacza nie byłby prawidłowo chłodzony i przegrzał by się. Bezpiecznik termiczny wyłączyłby dopływ prądu, żeby silnik nie został uszkodzony.
Dlatego wstępnie oczyszczone w worku powietrze trafia na filtr przedsilnikowy potem do turbiny silnika, a następnie trafia na filtr znajdujący się za silnikiem i wyrzucane jest na zewnątrz odkurzacza. Podczas cyklu pracy worek zapełnia się, a filtry stopniowo zatykają. Z tego powodu, z upływem czasu moc zasysania odkurzaczy workowych spada, a skuteczność odkurzania pogarsza się. Użytkownik wykonuje pracę, a efektów nie widać.

Inżynierowie VAX zastosowali inną technologię do oddzielania cząsteczek powietrza od kurzu i zanieczyszczeń. Za pomocą specjalnie ukształtowanej komory wewnątrz odkurzacza, powietrze wprawiane jest w ruch wirowy, a siła odśrodkowa wyrzuca cząsteczki kurzu, które zsuwają się po ściankach i osadzają na dnie. Ruch powietrza w odkurzaczu przypomina trąbę powietrzną i stąd jego nazwa CYKLON.

Ale inżynierowie VAX poszli o krok do przodu i zastosowali wielokrotnie technologię cyklonu w jednym odkurzaczu ! Stąd nazwa MULTICYKLON.

W tej technologii powietrze trafia do pierwszego z cyklonów, w którym następuje oddzielenie większych cząstek kurzu od cząstek powietrza. Wstępnie oczyszczone powietrze trafia do szeregu mniejszych cyklonów, w których mniejsze i najmniejsze cząsteczki oddzielane są od strugi powietrza. Następnie prawie czyste powietrze trafia na filtr przedsilnikowy, który broni dostępu do turbiny nawet najmniejszym cząsteczkom brudu. Na koniec powietrze za silnikiem trafia na kolejny filtr! Dlaczego, skoro jest prawie czyste? W odkurzaczach VAX zastosowano specjalne filtry HEPA, których skuteczność filtracji wynosi 99,97% , a zatem oddzielają nawet mikro zanieczyszczenia, które powstają w silniku. W takiej sytuacji bakterie, czy roztocza - nie mają żadnych szans. Powietrze wyrzucane z odkurzacza jest czystsze niż to w pomieszczeniu odkurzanym !

Ponieważ w odkurzaczach VAX cząsteczki kurzu oddzielone od powietrza osuwają się po ściankach na dno zbiornika – nie pozostają na drodze przepływu powietrza. Powietrze zasysane podczas odkurzania nie przepływa przez zgromadzone zanieczyszczenia (jak to ma miejsce w odkurzaczu workowym). Oznacza to, że odkurzacz ma stałą siłę ciągu podczas cyklu pracy odkurzacza. Ponadto w związku ze sposobem usuwania kurzu ze strumienia powietrza, odkurzacz VAX nie traci siły ciągu przez cały okres użytkowania urządzenia. Za każdym razem ma siłę ciągu jak nowy !